12-9-2017: Εκδήλωση παραλαβής Λεωφορείου – μετακίνηση Ατόμων με Αναπηρίες

12-9-2017: Εκδήλωση παραλαβής Λεωφορείου – μετακίνηση Ατόμων με Αναπηρίες

Ο Δήμος Καρπενησίου με τον “Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.με.Α.) Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”: Μας προσκαλούν τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00πμ.

στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. 

Στην εκδήλωση παραλαβής του Λεωφορείου για την μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες.

δωρεάς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ