Εκπτώσεις ΑμεΑ σε τηλέφωνο ή και σε Internet

Εκπτώσεις ΑμεΑ σε τηλέφωνο ή και σε Internet

Μέσα από την ιστοσελίδα της www.cosmote.gr ανακαλύψαμε νέα προγράμματα: Εκπτώσεις ΑμεΑ σε τηλέφωνο ή και σε Internet.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι τυφλοί, κινητικά ανάπηροι (παραπληγικοί/τετραπληγικοί με βαριά κινητική αναπηρία που δικαιούνται εξωϊδρυματικό επίδομα Ν. 1140/81) και νεφροπαθείς, παρέχοντάς τους σε οικονομικές τιμές των δημοφιλή προγραμμάτων Σταθερής τηλεφωνίας και Internet.

Πρόγραμμα Χαρακτηριστικά Μηνιαίο Πάγιο
COSMOTE Home Telephony M60 60’ προς σταθερά 16,70€
COSMOTE Home Telephony L Απεριόριστα προς σταθερά από 25,10€ 19,85€
COSMOTE Double Play 4 S Internet έως 4 Mbps Σταθερή Τηλεφωνική Γραμμή από 28,25€ 19,85€
COSMOTE Double Play 24 L* Internet έως 24 Mbps Απεριόριστα προς σταθερά Δωρεάν αναγνώριση κλήσης από 39,80€ 26,15

*Σημείωση:  Το COSMOTE Double Play 24 L δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiber 30 M ή 30 XL

Ειδικά για τη κατηγορία τυφλών παρέχονται επιπλέον:

 • Έκπτωση 20,83€ κάθε μήνα για χρήση κλήσεων Internet μέσω dial-up.
 • 20 κλήσεις κάθε μήνα, στο 11888 και 11822 για πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου.
 • Δωρεάν η υπηρεσία φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Θα δούμε τι δικαιολογητικά χρειάζονται ανάλογα με την κατηγορία της αναπηρίας:

Τυφλοί

   Ο Άμεσα δικαιούχος καταθέτει:

 1. «Αίτηση – Σύμβαση Προγράμματος ΑΜΕΑ» για παροχή του προγράμματος.
 2. Δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας:
 • Για τυφλό συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.
 1. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

  Ο Έμμεσα Δικαιούχος καταθέτει επιπλέον τα εξής:

 1. Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του αναπήρου, με την ιδιότητα -κατά περίπτωση- του έχοντος «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία» ή τη «Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται/δικαιούται την παροχή του προγράμματος.
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου πρόσφατο, όχι πέραν του εξαμήνου (6μήνου).

ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Ν. 1140/81

   Ο Άμεσα δικαιούχος καταθέτει:

 1. «Αίτηση – Σύμβαση Προγράμματος ΑΜΕΑ» για παροχή του προγράμματος.
 2. Δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας:
 • Για κινητικά ανάπηρο συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού που να αναφέρει ότι ο συνδρομητής λόγω της αναπηρίας του κατά Ιατρική κρίση δικαιούται εξωϊδρυματικό επίδομα.
 • Για ακρωτηριασμένο συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού που να αναφέρει τον αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.

  Ο Έμμεσα Δικαιούχος καταθέτει επιπλέον τα εξής:

 1. Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του αναπήρου, με την ιδιότητα -κατά περίπτωση- του έχοντος «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία» ή τη «Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται/δικαιούται την παροχή του προγράμματος.
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου πρόσφατο, όχι πέραν του εξαμήνου (6μήνου).

Νεφροπαθείς

   Ο Άμεσα δικαιούχος καταθέτει:

 1. «Αίτηση – Σύμβαση Προγράμματος ΑΜΕΑ» για παροχή του προγράμματος.
 2. Δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας:
 • Για νεφροπαθή συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού που να αναφέρει ότι η νεφροπάθεια είναι τελικού σταδίου.
 • Για μεταμοσχευμένο συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού που να αναφέρει τη μεταμόσχευση νεφρού.
 1. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

  Ο Έμμεσα Δικαιούχος καταθέτει επιπλέον τα εξής:

 1. Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του αναπήρου, με την ιδιότητα -κατά περίπτωση- του έχοντος «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία» ή τη «Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται/δικαιούται την παροχή του προγράμματος.
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου πρόσφατο, όχι πέραν του εξαμήνου (6μήνου).

Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 13888 ή να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της COSMOTE.

Πηγή: www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ekptoseis_amea