Κατηγορία: Εισαγωγικές έννοιες για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Περιγραφή του Πληκτρολογίου

Περιγραφή του Πληκτρολογίου   Το πληκτρολόγιο το χρησιμοποιούμε για να γράφουμε κείμενα και να κάνουμε αριθμητικές πράξεις. Ας κάνουμε μια αναλυτική περιγραφή βλέποντας συγχρόνως το πληκτρολόγιο: Read more

Τα μέρη του επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Τα μέρη του επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή    Ο επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής συνήθως αποτελείται από τον πύργο, την οθόνη το πληκτρολόγιο και το ποντίκι (mouse). Προαιρετικά μπορούμε να έχουμε τον εκτυπωτή και το scanner (σαρωτής) ή το πολυμηχάνημα. Read more

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Από την ιστορία γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος από πολύ παλιά είχε ανάγκη για επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Στην αρχή επικοινωνούσε με νοήματα και με κραυγές. Μετά ήρθε η ομιλία. Ύστερα ήρθε η γραφή όπου κρατούσε χειρόγραφες σημειώσεις για να κρατάει αρχεία. Τα παρακάτω είναι αποσπάσματα από την ιστοσελίδα (site) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Read more