Προσβάσιμη Βοήθεια Για ΑΜΕΑ

Προσβάσιμη Βοήθεια Για ΑΜΕΑ

Η ιστοσελίδα μας έγινε Προσβάσιμη Για ΑΜΕΑ, Αναλυτικές λεπτομέρειες μπορούμε να βρούμε: Στην Προσβάσιμη Βοήθεια Για ΑΜΕΑ με διάφορες αναπηρίες:

Τύφλωση και μειωμένη όραση.

Κώφωση και μειωμένη ακοή.

Μαθησιακές δυσκολίες.

Περιορισμένη δυνατότητα κίνησης.

Δυσκολία στην ομιλία.

Φωτοευαισθησία.

Συνδυασμό των παραπάνω.

Τεχνολογία σύνθεσης φωνής από κείμενο (text to speech)

responsivevoice
responsivevoice

Όταν μπούμε στην ιστοσελίδα μας, ακούμε από το ηχεία του Ηλεκτρονικού μας Υπολογιστή: «Προσβάσιμες οι DionFakitsas.gr-Διάφορες Καθημερινές Λύσεις». Όταν περάσουμε με το ποντίκι mouse ή με το χέρι μας (οθόνη αφής) πάνω από κάποιο «Σύνδεσμο / Link – Τίτλο Άρθρου» τον Ακούμε.

Ακούστε το άρθρο

Ακούστε το άρθρο

Σε όλα τα άρθρα υπάρχει το κουμπί της εικόνας. το πατάμε για να ακούσουμε το κείμενο. Για να παρακολουθήσουμε τι μας «διαβάζει» μετακινούμε το άρθρο προς τα κάτω. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε να μας «διαβάζει» το άρθρο ξαναπατάμε το ίδιο πλήκτρο.

Παράθυρο Διευκόλυνση Διαβάσματος και Πλοήγηση με το Πληκτρολόγιο

Ανάπηρος με Laptop
Ανάπηρος με Laptop

Αριστερά από την ιστοσελίδα υπάρχει το παραπάνω κουμπί  το πατάμε. Εμφανίζεται ένα παράθυρο. Παρακάτω θα περιγράψουμε ξεχωριστά τα κουμπιά του παραθύρου:

Αλλαγή Μεγέθους Γραμμάτων
Αλλαγή Μεγέθους Γραμμάτων

Τα κουμπιά αυξάνουν ή μειώνουν το μέγεθος των γραμμάτων.

Μετακίνηση με το Πληκτρολόγιο
Μετακίνηση με το Πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιούμε το Πληκτρολόγιο για να μετακινούμαστε μέσα στην ιστοσελίδα με  το πλήκτρο «Tab». Και με το «Enter» κατοχυρώνουμε την επιλογή μας.

Ευανάγνωστα Τίτλοι-Γράμματα
Ευανάγνωστα Τίτλοι-Γράμματα

Το κουμπί κάνει πιο πολύ ευανάγνωστα τους τίτλους και τα γράμματα.

Αντίθεση - Επιλογή Χρωμάτων
Αντίθεση – Επιλογή Χρωμάτων

Το κουμπί «Επιλογή Χρωμάτων» μας ανοίγει:

Αντίθεση - Επιλογή Χρωμάτων
Αντίθεση – Επιλογή Χρωμάτων

Όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα χρώματα, για φόντο στην ιστοσελίδα μας.

Υπογράμμιση Συνδέσεων / Links.
Υπογράμμιση Συνδέσεων / Links.

Το κουμπί υπογραμμίζει τις Συνδέσεις / Links.

Φωτεινές Συνδέσεις / Links.
Φωτεινές Συνδέσεις / Links.

Το κουμπί φωτίζει τις Συνδέσεις / Links.

Επανεκκίνηση
Επανεκκίνηση

Το κουμπί επαναφέρει την ιστοσελίδα στην αρχική μορφή της.

Κλείσιμο Παραθύρου
Κλείσιμο Παραθύρου

Το κουμπί κλείνει το παρών παράθυρο.