Δημοσιευμένα άρθρα

Άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα “Ευρυτανικά Νέα” στη στήλη “Καθαρές Κουβέντες” του Διονύση Ν. Φακίτσα και παλιότερα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Αναπηρία Τώρα” και στο “Disabled.gr”.

Δημοσιευμένα άρθρα του έτους 2013

Άρθρα που δημοσιεύτηκαν το έτος 2013 στα “Ευρυτανικά Νέα” στη στήλη “Καθαρές Κουβέντες” του Διονύση Ν. Φακίτσα

Δημοσιευμένα άρθρα του έτους 2012

Άρθρα που δημοσιεύτηκαν το έτος 2012 στα “Ευρυτανικά Νέα” στη στήλη “Καθαρές Κουβέντες” του Διονύση Ν. Φακίτσα

Δημοσιευμένα άρθρα των ετών 1999-2002

Άρθρα του Διονύση Ν. Φακίτσα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Αναπηρία Τώρα” και στο “DISABLED.GR”.