Μπορούμε να ακούσουμε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Διαδικτύου ή αλλιώς Internet

Μπορούμε να ακούσουμε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Διαδικτύου ή αλλιώς Internet

Μπορούμε να ακούσουμε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Διαδικτύου ή αλλιώς Internet μας δίνει τη δυνατότητα μέσω ιστοσελίδων να συντονιστούμε σε όποιον ραδιοφωνικό σταθμό μας ενδιαφέρει που βρίσκεται παραδείγματος χάρη στο Καρπενήσι ενώ βρισκόμαστε στην Αθήνα ή στην Αμερική.

Μπορούμε να ακούσουμε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Διαδικτύου ή αλλιώς Internet; Ναι μπορούμε. Οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν ιστοσελίδες ή αλλιώς sites, σε κάποιο σημείο τους υπάρχει σαν ράδιο player (συσκευή αναπαραγωγής), με το κουμπί play  αρχίζει να ακούγεται ζωντανά ο ραδιοφωνικός σταθμός, το κουμπί μετατρέπεται σε pause  με το ίδιο πλήκτρο σταματάμε την αναπαραγωγή του σταθμού. Ίσως να υπάρχει και το κουμπί stop  όπου σταματάει η αναπαραγωγή του σταθμού.

Μπορούμε να πειραματιστούμε με την ιστοσελίδα http://live24.gr όπου έχει όλους τους Ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αν πατήσουμε σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό θα αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή του σταθμού.