Έλα στη θέση του αναπήρου

Έλα στη θέση του αναπήρου

Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας μας «DionFakitsas.gr– Διάφορες Καθημερινές Λύσεις» – ως ανάπηρος εκ γενετής θα μας «μιλήσει» καλοπροαίρετα, για ένα σημαντικό θέμα.

Δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ανάπηρος τους ελληνικούς δρόμους το άρθρο δημοσιεύτηκε στα «Ευρυτανικά Νέα» κάντε κλικ ή πατήστε στο τίτλο: «Έλα στη θέση του Αναπήρου».

Αλλαγή Γραμμάτων
Αντίθεση