Δωρεάν μαθήματα από το Mathesis

Δωρεάν μαθήματα από το Mathesis

Υπάρχουν διάφορα δωρεάν μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου ή αλλιώς internet. Ενδιαφερθήκαμε και συμμετείχαμε στο μάθημα στον προγραμματισμό: “Εισαγωγή στην Python”. Η διάρκεια του ήταν 2 μήνες Μάιος – Ιούνιος 2017.

Το μάθημα έγινε μέσω της ιστοσελίδας https://mathesis.cup.gr   η οποία εμφανίζεται παρακάτω:              

Τα μαθήματα έχουν τελειώσει, αλλά μπορεί να θέλουμε να εγγραφούμε σε κάποιο μάθημα για “Αυτομελέτη”. Επιλέγουμε το μάθημα που μας ενδιαφέρει ας πατήσουμε “ΗΥ1.1 Εισαγωγή στην Python (Νέο)” εμφανίζεται:

Μας παρουσιάζεται μια περιγραφή του μαθήματος. Κάνουμε κλικ στο “ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΗΥ1.1“. Εμφανίζεται:

  1. Κάνουμε κλικ στο “email” στο άσπρο πεδίο. Γράφουμε το email μας.
  2. Κάνουμε κλικ στο Ονοματεπώνυμο στο άσπρο πεδίο. Γράφουμε το Ονοματεπώνυμο μας.
  3. Κάνουμε κλικ στο “Ψευδώνυμο” στο άσπρο πεδίο. Γράφουμε το Ψευδώνυμο μας. Το οποίο θα εμφανίζεται στο φόρουμ των συζητήσεων.
  4. Κάνουμε κλικ στο κωδικό” στο άσπρο πεδίο. Γράφουμε το νέο μας κωδικό, διαλέγοντας από 1 – 8 (είναι ο μικρότερος κωδικός) με αλφαριθμητικούς με αγγλικούς χαρακτήρες που μπορεί να περιέχει διάφορα σύμβολα. Σημειώνουμε κάπου τον κωδικό για να τον θυμόμαστε μόνο εμείς.
  5. Κάνουμε κλικ στο δεξιό βελάκι κάτω από το “Χώρα εμφανίζεται μια λίστα. Κάνουμε κλικ στη Χώρα μας. Αν θέλουμε τσεκάρουμε 
  6. Αν θέλουμε κάνουμε κλικ στο δεξιό βελάκι κάτω από το Φύλλοεμφανίζεται μια λίστα. Κάνουμε κλικ στο Φύλλο μας.
  7. Αν θέλουμε κάνουμε κλικ στο δεξιό βελάκι κάτω από το Έτος γέννησης” εμφανίζεται μια λίστα. Κάνουμε κλικ στο Έτος γέννησης μας.  
  8. Αν θέλουμε κάνουμε κλικ στο άσπρο πεδίο κάτω από το Για πιο λόγο σας ενδιαφέρει το Mathesis”. Γράφουμε το λόγο που μας ενδιαφέρει το Mathesis.
  9. Τσεκάρουμε το κουτάκι με τους Όρους χρήσης και τον Κώδικα τιμής.
  10. Κάνουμε κλικ “Πατήστε εδώ για να γίνει η εγγραφή σας”.