3 Ιουλίου - Καθημερινή Σκέψη

3 Ιουλίου 2024 – Καθημερινή Σκέψη

3 Ιουλίου 2024 – Καθημερινή Σκέψη

3 Ιουλίου 2024 – Καθημερινή Σκέψη. Δημοσιεύω σοφές σκέψεις από το ημερολόγιο: “ΜΕΡΕΣ ΣΟΦΙΑΣ – 365 Σοφές σκέψεις, μία για κάθε μέρα” της Helen Exley.

3 Ιουλίου – Καθημερινή Σκέψη

Δεν υπάρχουν παρά μόνο δύο δρόμοι

που οδηγούν σ’ ένα σημαντικό στόχο και στο

να κάνουμε σπουδαία πράγματα: η δύναμη και

η καρτερικότητα. Η δύναμη είναι μοίρα λίγων και

προνομιούχων ανθρώπων, μα η αυστηρή

καρτερικότητα, δριμεία και συνεχής, μπορεί

να βρεθεί στους μικρότερους από μας…

ΓΚΑΙΤΕ (1749 – 1832)

3 Ιουλίου - Καθημερινή Σκέψη
3 Ιουλίου – Καθημερινή Σκέψη