4 Ιουλίου - Καθημερινή Σκέψη

4 Ιουλίου 2024 – Καθημερινή σκέψη

4 Ιουλίου 2024 – Καθημερινή σκέψη

4 Ιουλίου 2024 – Καθημερινή Σκέψη. Δημοσιεύω σοφές σκέψεις από το ημερολόγιο: “ΜΕΡΕΣ ΣΟΦΙΑΣ – 365 Σοφές σκέψεις, μία για κάθε μέρα” της Helen Exley. 

4 Ιουλίου – Καθημερινή Σκέψη

Κανείς δεν έχει μάθει τίποτα σωστά

παρά μόνο όταν συνειδητοποιήσει

ότι η Ημέρα Κρίσης μας έρχεται κάθε μέρα.

RALPH WALDO EMELSON (1803 – 1882)

4 Ιουλίου - Καθημερινή Σκέψη
4 Ιουλίου – Καθημερινή Σκέψη