Περιγραφή του Πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο το χρησιμοποιούμε για να γράφουμε κείμενα και να κάνουμε αριθμητικές πράξεις. Ας κάνουμε μια αναλυτική περιγραφή βλέποντας συγχρόνως το πληκ

View More Περιγραφή του Πληκτρολογίου