Βήμα-βήμα δημιουργία αίτησης για Προσωπικό Βοηθό για αμεα (ωφελούμενοι) για την υπόλοιπη Ελλάδα

Βήμα-βήμα δημιουργία αίτησης για Προσωπικό Βοηθό για αμεα (ωφελούμενοι) για την υπόλοιπη Ελλάδα

Πριν από ένα χρόνο περίπου, είχε ανοίξει πιλοτικά η πλατφόρμα: «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)», για την Αττική. Τώρα από τις 10 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα: «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)», για την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.

Την αίτηση μπορούμε να την κάνουμε μέσω https://prosopikosvoithos.gov.gr/  ή μέσω του gov.gr. Βήμα-βήμα θα δημιουργήσουμε την αίτηση μέσω του gov.gr :

 1. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε gov.gr.
 2. Εμφανίζεται η ιστοσελίδα ή αλλιώς site.

Αναζήτηση

 1. Στην αναζήτηση καθώς γράφουμε «Προσωπικός …» Εμφανίζεται στα αποτελέσματα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)».
 2. Κάνουμε κλικ η πάτημα στο αποτέλεσμα της αναζήτησης. Εμφανίζεται:

Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ” αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 • να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών
 • να έχετε συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%
 • να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)

Θα χρειαστούμε να συμπληρώσουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Είσοδος στην υπηρεσία».
 2. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Είσοδος μέσω ΑΑΔΕ».
 3. Συμπληρώνουμε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 4. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Είσοδος».

Αυθεντικοποίηση Χρήστη.

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στο «Συνέχεια».
 2. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Αποστολή».

Εγγραφή Χρήστη

 1. Εμφανίζεται η φόρμα Εγγραφή Χρήστη, όπου εμφανίζεται το ΑΦΜ, το Όνομα και το Επώνυμο.
 2. Συμπληρώνουμε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο κοινώς email. Το Κινητό Τηλέφωνο και το ΑΜΚΑ
 3. Από την λίστα Εγγραφή ως επιλέγουμε «Ωφελούμενος».
 4. Στη «Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μας ανοίγει και τους διαβάζουμε.
 5. Αν συμφωνούμε κάνουμε κλικ η πάτημα στο «Συμφωνώ (Επιλέγοντας «Συμφωνώ» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»
 6. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Εγγραφή».

Προφίλ

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Προφίλ»
 2. Συμπληρώνουμε τα κενά προσωπικά στοιχεία.
 3. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Αποθήκευση».

Δημιουργία Αίτησης

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στο «Δημιουργία Αίτησης» από τον Πίνακας Ελέγχου. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Δημιουργία Αίτησης για να αποκτήσω Προσωπικό Βοηθό».
 2. Κάνουμε κλικ η πάτημα στο «Για Εμένα».
 3. Κάνουμε κλικ η πάτημα στο «Αποθήκευση».

Εμφανίζεται η αίτηση

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία ωφελούμενου».
 2. Εμφανίζεται στην αριστερή στήλη τι αναπηρία έχει ο ωφελούμενος.
 3. Κατά την δημιουργία της Αίτησης σας πραγματοποιείται άντληση στοιχείων διαλειτουργικά. Εάν στην Αίτηση μας δεν εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία παρακαλούμε Επιλέγουμε Επικαιροποίηση.
 4. Στη συνέχεια επιλέγουμε εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα στοιχεία που αντλήθηκαν.
 5. Στην περίπτωση που συμφωνούμε θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα στο οποίο θα επιλέγουμε ΟΚ και θα συνεχίζουμε με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων στοιχείων της Αίτησης.
 6. Τα στοιχεία για τα οποία συμφωνήσουμε θα εμφανίζονται αυτόματα και στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης στη δεξιά στήλη.
 7. Στην περίπτωση που διαφωνούμε θα καταγράψουμε τα σημεία με τα οποία διαφωνούμε, γιατί διαφωνούμε και θα επισυνάψουμε τα σχετικά αρχεία που αποδεικνύουν την αμφισβήτησή σας.
 8. Στην μεσαία στήλη εμφανίζεται Στοιχεία Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 9. Θα πρέπει να επισυνάψουμε την πρόσφατη Γνωμάτευση του ωφελούμενου.
 10. Στην αριστερή στήλη εμφανίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα. Προσθέτουμε τα εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού, και διαιρούμε με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκκαθαρίσεις φόρου.
 11. Επισυνάπτουμε το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό του αιτούντος ή το εκκαθαριστικό στο οποίο έχει δηλωθεί προστατευόμενο μέλος).
 12. Επισυνάπτουμε εκκαθαριστικών των λοιπών μελών του νοικοκυριού (δυνατότητα ανάρτησης πολλών αρχείων).
 13. Τι είδους έγγραφο ταυτοποίησης.
 14. Αριθμός εγγράφου.
 15. Επισύναψη εγγράφου ταυτοποίησης.
 16. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Αποθήκευση».

Εκπαίδευση

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Εκπαίδευση».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Εκπαίδευση.

Οικογενειακή Κατάσταση – Διαβίωση

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Οικογενειακή Κατάσταση – Διαβίωση».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Οικογενειακή Κατάσταση – Διαβίωση.

Επαγγελματική Κατάσταση

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Επαγγελματική Κατάσταση».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Επαγγελματική Κατάσταση.

Προσωπική Βοήθεια

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Προσωπική Βοήθεια».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Προσωπική Βοήθεια.

Αναπηρία

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Αναπηρία».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Αναπηρία.

Κινητική Αναπηρία

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Κινητική Αναπηρία».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Κινητική Αναπηρία.

Οπτική Αναπηρία

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Οπτική Αναπηρία».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Οπτική Αναπηρία.

Κώφωση/Βαρηκοΐα

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα καρτέλα « Κώφωση/Βαρηκοΐα».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την Κώφωση/Βαρηκοΐα.

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα στη καρτέλα «Γενικές Ερωτήσεις».
 2. Απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με τις Γενικές Ερωτήσεις.

Τελειώσαμε

 1. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Αποθήκευση».
 2. Για να ολοκληρώσουμε την Αίτηση μας κάνουμε κλικ η πάτημα «Επικύρωση».
 3. Σημείωση: Το κουμπί «Υποβολή» ενεργοποιείται, όταν δεν παρουσιάζονται καθόλου σφάλματα κατά την Επικύρωση της Αίτησης.
 4. Η αίτηση μας είναι σωστή.
 5. Για να προχωρήσουμε στην υποβολή της Αίτησης θα κάνουμε κλικ η πάτημα «Υποβολή».

Επανεπεξεργασία Αίτησης

 1. Σε περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές ή διορθωτικές ενέργειες στην Αίτηση που υποβάλλαμε έχουμε τη δυνατότητα να την επεξεργαστούμε εκ νέου την Αίτηση.
 2. Κάνουμε κλικ η πάτημα «Επανεπεξεργασία» Το κουμπί Επανεπεξεργασίας βρίσκεται μέσα στην Αίτηση και ενεργοποιείται με την Υποβολή της Αίτησης.

Πηγές: gov.gr και https://prosopikosvoithos.gov.gr/